Minimumskrav til vedtægter

Selskabsloven sætter minimumskrav til indholdet af vedtægter i et ApS eller A/S, som blandt andet:

 • Selskabets navn og formål
  Vedtægterne skal angive selskabets navn, evt. binavne samt selskabets formål. Det er vigtigt at bemærke at et selskab kun må drive forretning indenfor selskabets formål, så det kan typisk godt betale sig at lave en bred angivelse af formål i jeres vedtægter.
 • Selskabskapital og kapitalandele
  Selskabskapitalen er opdelt i kapitalandele – også kaldet anparter i anpartsselskaber eller aktier i aktieselskaber. I selskabets vedtægter skal den pålydende værdi og antallet af kapitalandele være angivet.
  Dertil skal vedtægterne oplyse om de rettigheder der er knyttet til de enkelte kapitalandele. I de fleste tilfælde differentieres der ikke i kapitalandelene, men man kan, i selskabets vedtægter, fastsætte forskellige kapitalklasser, fx en klasse A som giver flere stemmer på generalforsamlingen end en kapitalklasse B.
 • Selskabets ledelse
  Et selskab skal have en direktion, men for anpartsselskaber er det valgfrit hvorvidt selskabet skal have en bestyrelse. Af selskabets vedtægter skal det fremgå hvordan selskabet ledes samt hvordan direktion og bestyrelse vælges.
 • Beslutninger og rammer på generalforsamlingen
  Selskabets vedtægter skal angive hvordan særlige typer af beslutninger træffes på generalforsamlingen – som minimum hvordan der foretages vedtægtsændringer. Dertil skal vedtægterne angive hvordan der indkaldes til generalforsamling, mens der normalt også angives en dagsorden for den ordinære generalforsamling.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af vores konsulenter i Kalundborgegnens Erhvervsråd, Telefon 59 55 00 55