Et grønt regnskab (også kaldet miljørapport eller miljøredegørelse) er en samlet betegnelse for virksomheders rapportering til offentligheden om deres miljøforhold i form af:

Lovpligtigt grønt regnskab

En lang række danske industrivirksomheder har pligt til at udarbejde et grønt regnskab, der giver en årlig status for virksomhedens miljøbelastning. Virksomhederne, der er omfattet af lovkravet, er valgt ud fra branchetilhørsforhold og størrelse, og de udgør en fjerdedel af de særligt forurenende virksomheder. Disse virksomheder kaldes også listevirksomheder, der kendetegnes ved at skulle have en miljøgodkendelse for at producere.

Du skal indsende det grønne regnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samtidigt med din virksomheds økonomiske regnskab. Efter indsendelse offentliggør Erhvervs- og Selskabsstyrelsen det grønne regnskab.

Der er krav til indholdet i de lovpligtige grønne regnskaber. Efter den gældende bekendtgørelse skal det opbygges i fire dele: Basisoplysninger, ledelsens redegørelse, oplysninger om miljøforhold samt resumé af egenkontrol.