Finansiering af køb

Et virksomhedskøb kan finansieres ved hjælp af købers egen kapital eller ved hjælp af eksterne investorer. Du kan vælge mellem forskellige former for ekstern finansiering, der hver har fordele og ulemper. Hvis pengene skal komme fra en ekstern investor, skal virksomheden have en selskabsform.

Finansieringskilder

Finansiering af en virksomheds egenkapital kan komme fra købers opsparing, fra banken eller fra friværdi i huset. Dertil kommer eksterne investorer som fx private ‘business – angels’ eller institutionelle investorer som et udviklings- eller ventureselskab. Ventureselskaber deltager dog kun ved relativt store handler på over fem mio. kr.

Ansvarlige lån

En hybrid mellem egenkapital og lånekapital er et såkaldt ansvarligt lån. Ansvarlige lån indskydes ofte af investorerne, ejeren eller eksterne investorer. Investorerne får til gengæld mulighed for at modtage et løbende afkast af deres investering, uafhængig af virksomhedens resultat. De har også mulighed for at få deres indskud tilbage i form af afdrag.
Fordelen ved disse lån er, at det ofte bliver lettere at opnå anden lånefinansiering af virksomhedskøbet. Mange kreditgivere sidestiller nemlig ansvarlige lån med egenkapital hvorved virksomhedens solvens forøges.

Sikrede lån

Mange lån er sikrede ved pant i det aktiv, du har valgt at belåne – fx din ejendom. På samme måde vil banken ofte forlange pant i aktierne samt kaution fra låntager (virksomhedskøber) eller andre, når der ydes lån til aktiekøb. Du kan evt. benytte dig af Vækstkaution, hvor Vækstfonden kautionerer for banklånene.

Driftskreditter

Når du udarbejder din finansieringsplan, skal du være opmærksom på, at der ofte vil være kreditmuligheder via kreditorer, hensættelser og offentlig gæld mv. Disse poster skal du beregne og indarbejde i budgetter og finansieringsplan.

Når sælger deltager i finansieringen

Det er ikke unormalt, at sælger deltager i finansieringen af et virksomhedskøb. Det betyder dels en direkte kapitaltilførsel, men også at andre finansielle parter vil være mere tilbøjelige til at deltage i finansieringen. Sælger kan deltage i finansieringen gennem salg af aktiverne over en længere periode. Sælger kan også deltage i finansieringen gennem aftaler, hvor sælger modtager en del af betalingen i form af gældsbrev, eller ved at sælger fx kautionerer for købet.

Finansieringsforslag kræver budget

Når du skal opstille og udarbejde finansieringsforslag og finansieringsplaner, er det afgørende først at udarbejde et budget over drift, status og likviditet for såvel virksomheden som et evt. holding- eller ejerselskab.