Kontakt dit Erhvervsråd

Ønsker du hjælp til finansiering så tag kontakt til Kalundborgegnens Erhvervsråd på tlf. 5955 0055.

I samråd med Erhvervsrådet kan du blive henvist til Væksthus Sjællands konsulent med speciale i finansiering.

Vækstpakkerne:

Der er i alt afsat 4 mia. i forbindelse med den nye erhvervspakke. Af dem er 1,5 mia. kr. er afsat til Vækstkaution for små og mellemstore virksomheder. Derudover sættes der i pakken fokus på eksport, venturekapital og markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger.

Bedre lånemuligheder for små og mellemstore virksomheder

For at forbedre små og mellemstore virksomheders adgang til lån til forretningsudvikling styrkes ordningen for vækstkaution midlertidigt ved at hæve rammen med 1,5 mia. kr. til udgangen af 2010 og ved at lade ordningen omfatte alle erhverv. Der vil være to vinduer i den styrkede vækstkautionsordning.

Under det første vindue yder staten vækstkaution til forretningsudvikling og drift i tilknytning til forretningsudvikling. Under det andet vindue ydes vækstkaution for lån til erhvervsinvesteringer i fast ejendom mv., der kan opnå realkreditfinansiering.

Vækstkaution

Med en Vækstkaution i ryggen er det nemmere for virksomhederne at få lån i banken, da Vækstfonden kan kautionere for op til 75 % af lånebeløbet. Første del af rammen skal gå til at garantere lån til forretningsudvikling i mindre virksomheder. Anden del af rammen skal dække lån til opførelse af fastejendom og andet, som kan opnå realkreditfinansiering.

Alle typer virksomheder kan søge om Vækstkaution, og rammen for Vækstkaution er blevet mere end tidoblet i forbindelse med erhvervspakken. Samtidig er mulighederne udvidet, så kautionerne også kan dække lån til den del af driften, som e relateret til forretningsudvikling.

Læs mere om vækstkaution her