Arbejdsmarkedsregler:

I modsætning til mange andre lande regulerer den danske regering ikke arbejdsmarkedets vilkår. Den danske regering blander sig dermed ikke i, hvordan for eksempel løn, arbejdstid eller pension skal aftales. Disse aftaleforhold er derimod et resultat af forhandlinger mellem arbejdsgivernes og lønmodtagernes repræsentationer. De danske repræsentationer har derfor mere indflydelse end dem, du kender fra for eksempel Polen, Ungarn eller Litauen.

Over 80 procent af de danske lønmodtagere er organiseret i en fagforening, som repræsenterer deres interesser inden for deres fag og uddannelse. På samme måde er arbejdsgiverne også meldt ind i deres arbejdsgiverorganisationer.

Aftalen om løn, pension, ferie og andre arbejdsrelaterede forhold kaldes for en kollektiv overenskomst.

Personaleudvikling

Hensigten med en personaleudviklingssamtale er at sikre de bedste betingelser og rammer for den enkelte i forhold til arbejdsopgaver, kvalifikationer, samarbejdsklima, personlig og faglig udvikling, samt skabe det bedst mulige grundlag for, at virksomheden og den ansatte kan opnå såvel de fælles som de individuelle mål.