Benefit4Regions er et projekt med partnere fra både Danmark og Tyskland. Overordnengt ansvarlig projektleder er WFA, Kreis Pløn i Kiel.

Projektet består, på nuværende tidspunkt, af otte case studies med forskellige partnere som projektledere. Det overordnede emne er udvikling i landdistrikter.

Kalundborgegnens Erhvervsråd er ansvarlig for en case study om rekruttering af arbejdskraft, både faglært og højtuddannet. En del af Kalundborg Rekrutteringsalliance er hermed finansieret af midler fra dette projekt, herunder de aktiviteter og events, der afholdes i forbindelse med alliancen – dog ikke Aktivitets- og Eventpuljen ”Liv i Kalundborg”.  Vi samarbejder med WFA i Kiel samt lokale aktører, Allikelund Gymnasium og Fachhochschule Kiel, hvor vi udveksler erfaringer og idéer til, hvordan vi kan understøtte virksomhedernes behov for arbejdskraft. Desuden har vi Syddansk Universitet til at lave en større undersøgelse af behovet for faglært arbejdskraft og hvordan vi i fællesskab kan få flere unge til at tage en faglært uddannelse.

Den 21. juni 2017 afholdt vi et kick off møde, hvor vi satte fokus på udfordringen med at skaffe mere faglært arbejdskraft til bl. a. Kalundborg-området. Vi havde inviteret Trine Sick til at styre debatterne og paneldeltagerne. Panelet bestod af:

  • Martin Damm, Kalundborg Kommune
  • Louise Pihl, Dansk Byggeri
  • Susanne Lundvald, Region Sjælland
  • Niels Jørgensen, Multi-Tech
  • Morten Smistrup, LO
  • Gordon Ø. Madsen, Danmarks Lærerforening
  • Steffen Lund, EUC Nordvestsjælland

Der kom mange gode idéer, som Erhvervsrådet arbejder videre med i projektet.