Den Industrielle Symbiose – når miljø og forretning går hånd i hånd

Miljøhensyn er også cool business – og almindelig sund fornuft. Det er den Industrielle Symbiose i Kalundborg – verdens første og førende – et godt eksempel på.

Den Industrielle Symbiose er et netværkssamarbejde mellem en række virksomheder og Kalundborg Kommune, hvor partnerne drager kommerciel nytte af hinandens rest- eller biprodukter. På den måde kan de øge produktionen – uden at øge forbruget af vand, energi eller andre varer tilsvarende.

Partnerne

Den Industrielle Symbiose består af ni medlemmer:

  • DONG Energy
  • Gyproc
  • Kara / Noveren
  • Novo Nordisk
  • Novozymes
  • RGS 90
  • Statoil
  • Kalundborg Kommune
  • Kalundborg Forsyning

Desuden er Inbicon, der fremstiller 2. generations biobrændstoffer, på spring til at blive medlem i symbiosen.

Energisamarbejdet

10 % af Danmarks samlede elforbrug produceres i Kalundborg. Det giver en årlig CO2-udledning på ca. 4,3 millioner tons – halvdelen heraf kommer fra overskudsvarme fra produktionen. I den Industrielle Symbiose aftager StatoilHydro Raffinaderiet, Novo Nordisk og Novozymes en del af denne overskudsvarme som procesdamp til at drive dele af deres produktion. Det giver en årlig reduktion af CO2-udslippet på omkring 240.000 tons CO2.

Vandsamarbejdet

Samlet forbruger virksomhederne i den Industrielle Symbiose omkring 10 millioner m3 vand i deres produktioner hvert år. Knap en tredjedel – 3 millioner m3 – recirkuleres og genanvendes i symbiosen, hvilket både medfører færre udgifter for virksomhederne – og et væsentligt mindre pres på vandforsyningerne.

Bi-produktsamarbejdet

Røgen fra produktionen på Asnæsværket bliver renset for svovl, inden den får lov at forlade skorstenen på værket. Rensningen foregår med kalk og genbrugsvand – og i denne kemiske proces dannes restproduktet industrigips. Denne gips – hvert år omkring 100.000 tons – anvender Gyproc til at fremstille gipsplader til byggeindustrien. På samme måde anvendes gæren, som er et restprodukt, når Novo Nordisk fremstiller insulin, til føde for omkring 800.000 grise om året. Ligesom slam fra Kalundborg Kommunes rensningsanlæg bliver udnyttet af RGS 90 som et næringsstof i deres jordrensningsprocesser. Endelig fremstiller Novo Nordisk og Novozymes årligt 150.000 tons af gødningsproduktet NovoGro fra deres spildevandsrensning.

Fremtiden

Inbicons kommende bioethanolanlæg i Kalundborg vil anvende yderligere overskudsvarme fra Asnæsværket – så den samlede CO2-udledning nedsættes med yderligere 25.000 tons om året. I symbiosesamarbejdet arbejder man desuden på at optimere genanvendelsen af vand, så op mod 200.000 m3 rent vand, leveret som procesdamp, fremover tilbageføres til Asnæsværket – i stedet for i kloakken. Endelig undersøger partnerne i symbiosesamarbejdet løbende mulighederne for at anvende alternative energikilder i produktionen.