Kalundborg huser Sjællands største industrikoncentration uden for København. En række store virksomheder, herunder Danmarks største kraftværk præger området og har betydning for den samlede CO2-udledning. Virksomhederne i Kalundborg udleder åligt op imod 10 % af den samlede danske udledning af CO2. De største virksomheder i Kalundborg er DONG Energy, Novo Nordisk, Novozymes, Statoil Hydros og Pronova.

Kalundborg Kommune ønsker at være helt i front i bestræbelserne på at optræde bæredygtigt og energibevidst. Derfor har kommunen også de seneste år arbejdet for at sikre, at der i alle kommunens planer, hvor det er muligt indarbejdes miljø, energi og bæredygtighed. Klima bliver indarbejdet som tværgående tema i den nye kommuneplan, der skal vedtages af Kommunalbestyrelsen i 2009. den endelige formulering af mål om klima udarbejdes med baggrund i en lokal klima og energikonference der afholdes i 2009 – i samarbejde med Dong Energy.

Kalundborg Kommune har besluttet at der skal udarbejdes en konkret vision, der målsætter udledning og energiforbrug i 2020, både hvad virksomheder, kommune som virksomhed og borgere angår. Konferencen skal gøre det muligt for kommunalbestyrelsen at beslutte målene og de værktøjer der skal bruges for at nå målene.