Kalundborg har fået mange nye borgere i de sidste par år

Derfor er nogle af virksomhederne gået sammen om at etablere en pulje til  lave arrangementer, der skal få disse nye medarbejdere til at blive integreret i fritidslivet, så der også er god grund til at flytte til Kalundborg og blive boende her.

Puljens formål er beskrevet således:

Puljen skal understøtte og bidrage til aktiviteter målrettet nationale og internationale medarbejdere, som overvejer eller har valgt at bosætte sig i Kalundborg Kommune. Aktiviteterne skal bidrage til tiltrækning, modtagelse og integration af disse medarbejdere.

Aktiviteter og event skal virke til, at nyankomne eller potentielle tilflyttere, hurtigst muligt skal trives – ikke bare på arbejdspladsen – men også i fritidslivet. Det skal styrke, at de føler sig hjemme og får lyst til at flytte til kommunen / blive boende.

Aktiviteterne skal bidrage til at skabe gode rammebetingelser for at virksomheder i Kalundborg Kommune lykkedes med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Målet er at sikre en bæredygtig løsning for lokalområdet ved at puljen forankres lokalt.

Alle foreninger kan søge om støtte og den næste ansøgningsrunde har frist den 15. marts 2018 kl. 12.00. Du kan læse om vilkårene for puljen her

Bilag, som skal sendes til info@59550055.dk findes her:

Ansøgningsskema

Regnskabsskema