Puljen Liv i Kalundborg bidrager til nye netværk

Der er kommet mange nye borgere til Kalundborg de sidste par år. Derfor er nogle af virksomhederne gået sammen om at etablere aktivitets- og eventpuljen Liv i Kalundborg, hvis formål er at invitere alle ildsjæle til at lave arrangementer, der kan få disse nye medarbejdere til at blive integreret i fritidslivet, så der også er god grund til at flytte til Kalundborg og blive boende her.

Puljens formål er beskrevet således:

Puljen skal understøtte og bidrage til aktiviteter målrettet nationale og internationale medarbejdere, som overvejer eller har valgt at bosætte sig i Kalundborg Kommune. Aktiviteterne skal bidrage til tiltrækning, modtagelse og integration af disse medarbejdere.

Aktiviteter og event skal virke til, at nyankomne eller potentielle tilflyttere, hurtigst muligt skal trives – ikke bare på arbejdspladsen – men også i fritidslivet. Det skal styrke, at de føler sig hjemme og får lyst til at flytte til kommunen eller blive boende.

Aktiviteterne skal bidrage til at skabe gode rammebetingelser for at virksomheder i Kalundborg Kommune til at lykkedes med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og dermed øge vækst og effektivitet i virksomheden.

Målet er at sikre en bæredygtig løsning for lokalområdet ved at puljen forankres lokalt.

Alle ildsjæle, foreninger kan søge om støtte og den næste ansøgningsrunde har frist den 1. april 2018 kl. 12.00. Du kan læse om vilkårene for puljen her.

Bilag, som skal sendes til info@59550055.dk findes her:

Ansøgningsskema

Regnskabsskema