Afgrænsning af Erhvervsrådets deltagelse i arrangementer med politiske partier m.m.

Redaktionel omtale af politikere i udgivelser som Kalundborgegnens Erhvervsråd forestår, skal sikres en ligevægt så alle valgte partier får mulighed for at få del i effekten.
Praktik for politikere som Kalundborgegnens Erhvervsråd forestår, skal sikres en ligevægt så alle valgte partier får mulighed for at få del i effekten.

Møder om erhvervsudvikling / Folketingspolitik skal sikres en ligevægt så alle valgte partier får lige muligheder.
Fra et valg er udskrevet eller 3 mdr. før et valg afholdes, afstår Erhvervsrådet i at tage politiske praktikanter, at foretage redaktionel omtale, samt at afholde møder med partier om politik / erhvervsudvikling.
Erhvervsrådet kan ikke deltage som arrangør / medarrangør af møder, hvor der er politiske partier som arrangør, hvorimod rådet kan deltage med faktuelle indlæg på møder som de politiske partier arrangerer, samt efter overvejelse på arrangementer som gæster / deltagere.