Ortopædisk fodtøj

Af 11. august 2017Kun nyhedsbrev

Kalundborg Kommune deltager i Fællesudbud Sjællands (FUS) udbud af delaftaler om levering af ortopædisk fodtøj til visiterede borgere.

Tilbudsfrist: 21-08-2017, kl. 14:00

Se hele udbuddet her