Opsamling på Generalforsamling og dialogmøde

Bestyrelsen går videre med medlemmernes input

Onsdag den 11. april 2018 inviterede Erhvervsrådets bestyrelse til dialogmøde for medlemmerne som en fortsættelse af de drøftelser, der blev startet på Generalforsamlingen på Kragerup Gods.

Næsten 50 diskussionslystne og engagerede virksomhedsledere deltog i mødet, hvor en lang række emner blev taget op; relationen til Kalundborg Kommune, behovet for at tænke visionært, ønsker til indsatsen for at styrke iværksætteri og en lang række andre emner.

Afslutningsvis samlede Erhvervsrådet op på debatten og fik samlet op på – og nikket til – de temaer der var blevet vendt i løbet af de tre timer mødet varede.

 

 

 

 

Opsamlingen dannede udgangspunkt for et møde den 2. maj, hvor bestyrelsen trådte ekstraordinært sammen og tog stilling til det videre arbejde med medlemmernes forslag. Bestyrelsen besluttede at starte arbejdet med at sætte særlig fokus på tre områder:

  • Vision og Strategi
    Bestyrelsen vil fra næste bestyrelsesmøde og frem mod Generalforsamlingen arbejde med vision og strategi for Erhvervsrådets arbejde. Blandt andet ved at invitere en gruppe af de kræfter, der tilbød at bidrage ved selve mødet, til at deltage i arbejdet både mellem og på bestyrelsesmøderne
  • Kommunikation
    Bestyrelsen vil søsætte en øget indsats for at sikre de rigtige kanaler, budskaber og historier, så medlemmerne oplever, at de ved, hvad der foregår i Erhvervsrådet, hvilke tilbud et medlemskab medfører og hvad Erhvervsrådets holdning til aktuelle erhvervsrelevante emner er
  • Øget samarbejde med de lokale erhvervsforeninger
    Bestyrelsen ønsker at styrke samarbejdet med de lokale erhvervsforeninger. I første omgang inviterer bestyrelsen til fælles drøftelser med de lokale foreninger om, hvordan fællesskabet og samarbejdet kan styrkes. Målet er at etablere et forum, der både effektivt og fleksibelt kan skabe fælles fodslag om fælles interesser

Efterhånden som arbejdet skrider fremad vil du kunne læse om tiltagene og resultaterne her på hjemmesiden og i Kalundborgegnens Erhvervsråds nyhedsbrev.

For yderligere information, kontakt Hans Søie på mail hs@59550055.dk