Fra medlem til medlem bringes i det elektroniske nyhedsbrev fra Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Medlemmer af Erhvervsrådet kan få optaget indlæg der omhandler medlemsvirksomheden eller produkter/ydelser fra medlemsvirksomheden.

Indlægget må maksimalt have et omfang af 4 linjer, ialt 408 anslag, incl. evt. overskrift og evt. link til bagvedliggende sider eller link til egen hjemmeside.

En medlemsvirksomhed kan få bragt indlæg op til 4 gange årligt.

Hvis et medlem har brugt  fire gange , kan man få et indlæg med for kr. 350,- ekskl. moms pr. gang.

Indlæg optages i den rækkefølge disse modtages.

Erhvervsrådet forbeholder sig ret til at redigere indlæg eller til ikke at optage indlæg, hvis disse vurderes at være krænkende eller ulovlige.

Nyhedsbrevet udkommer med interval af 14 dage – 3 uger.

Skriv dit indlæg, produkt eller ydelse her under:

  • Hvem er du?

  • Annonce