Fra medlem til medlem bringes i det elektroniske nyhedsbrev fra Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Medlemmer af Erhvervsrådet kan få optaget indlæg der omhandler medlemsvirksomheden eller produkter/ydelser fra medlemsvirksomheden.

Indlægget må maksimalt have et omfang af fire linjer, ialt 408 anslag, incl. overskrift og evt. link til bagvedliggende sider eller link til egen hjemmeside.

En medlemsvirksomhed kan få bragt indlæg op til fire gange årligt.

Hvis et medlem har brugt fire gange, kan man få et indlæg med for kr. 350,- ekskl. moms pr. gang.

Indlæg optages i den rækkefølge disse modtages.

Erhvervsrådet forbeholder sig ret til at redigere indlæg eller til ikke at optage indlæg, hvis disse vurderes at være krænkende eller ulovlige.

Nyhedsbrevet udkommer hver tirsdag i ulige uger.

Skriv dit indlæg, produkt eller ydelse herunder: