“Privat X Offentlig”

”Privat X Offentlig” netværk er et nyt netværk, hvor målgruppen er virksomheder der bevæger sig i krydsfeltet mellem det private og det offentlige marked.

Profil for medlemmer af netværket er: Uddannelsesinstitutioner, Kursusvirksomheder, Liberalt erhverv (eks. i forhold til sundhedsvæsenet), og lignende.

Mødes hver 6. uge kl. 15.00-17.00. Netværket er åbent for nye deltagere.

Minivirksomheder

Netværk primært for virksomhedsejere med mellem 1- 4 medarbejdere. Netværkets formål er vidensdeling med fokus på virksomhedsdrift.

Deltagerne mødes hver 6. uge – om torsdagen kl. 08.30-10.30 – i Erhvervsrådets mødelokale.16 deltagere i netværket som er åbent for nye deltagere.

Energi netværk

Netværk med primær fokus på bæredygtighed og energioptimering.

Formålet er at arbejde med energi (kultur og værdier), samt dele viden og erfaring på tværs af netværket.

Mødes hver 6. uge på skift hos netværksdeltagerne – om torsdagen – kl. 08.00-09.30.

10 deltagere i netværket der er åbent for nye deltagere.

LEAN netværk

Netværk med fokus på Lean. Vidensdeling og inspiration inden for Lean optimering.

Mødes – torsdag – 6. gange om året på skift hos de store industrivirksomheder kl. 14.00-16.00.

Netværket er udelukkende et netværk for de større industrivirksomheder.

13 deltagere i netværket er åbent for nye deltagere, efter ansøgning til netværket.

Infrastruktur / Erhvervsudvikling

Netværk med fokus på erhvervsudvikling og det, der påvirker virksomhedernes erhvervsudvikling.

Mødes hver 2. måned kl. 08.30-10.00 hos de enkelte medlemmer i netværket.

12 deltagere i netværket der er åbent for nye deltagere, efter ansøgning til netværket.

Ejer eller Leder

Netværk for ”chefen” i virksomheden med mellem 4-20 medarbejdere. (vejledende).

Netværkets formål er ejer/leder relaterede drøftelser med fokus på virksomhedsledelse og drift.

Mødes tirsdag eller torsdag ca. en gang om måneden kl. 16.00-17.30.

17 deltagere i netværket der er åbent for nye deltagere.

Administrativ Ledelse

Netværk for, blandt andet, medhjælpende ægtefælle. Men ellers kendetegnet ved at netværket er for dem, der til dagligt sidder alene med de administrative arbejdsopgaver.

Mødes 10 gange om året kl. 08.30-10.00 , på skift hos deltagerne.

7 deltager i netværket som er åbent for nye deltagere, efter ansøgning til netværket.

Iværksætternetværk

Netværk for deltagere med idéer til opstart af virksomhed og nystartede Netværk for deltagere med idéer til opstart af virksomhed og nystartede virksomheder.

Netværket mødes i erhvervsrådets mødelokale 6-8 gange om året kl. 18.00-21.00

Netværket er åbent for nye deltagere.

Værket

Netværk for ressourcepersoner, der har drevet virksomhed som selvstændig, været ansat leder i en virksomhed eller været valgt i tillidserhverv. Mødes 4. gange årligt i tidsrummet kl. 09.00-11.00.

67 deltager i netværket som er åbent for nye deltagere.

Mentornetværk

Et netværk for dig, der er en del af erhvervsrådets mentorkorps for unge.

Netværket mødes hver 3. måned i tidsrummet kl. 9.00 – 10.30.

Organisationsnetværk

Netværk udelukkende for foreninger med et erhvervsrelateret sigte og som er hjemhørende i Kalundborg Kommune.

Netværket er åbent for nye foreninger.

Rekrutteringsnetværk

Netværk udelukkende med fokus på rekruttering af medarbejdere.

Mødes 4. gange årligt hos netværksdeltagerne kl. 09.00-11.00.

Netværket er åbent for nye deltagere, efter ansøgning til netværket.

Presse, PR og Branding

Netværk med fokus på Presse/PR og Branding. Inspiration og vidensdeling.

Mødefrekvens 4. gange årligt på skift hos netværksdeltagerne kl. 13.00-15.00

Netværket er åbent for nye deltagere, efter ansøgning til netværket.

”On-Line netværk”

”On-line” netværk er et nyt netværk, hvor målgruppen er virksomheder der bevæger sig i den ”On-line verden”, og helt eller delvist arbejder med webbaseret salg.

Netværket er åbent for nye deltagere.