Erhvervsrådets mange netværk.

Kalundborgegnens Erhvervsråd driver og faciliterer omkring 14 forskellige åbne og lukkede netværk for medlemmerne. Alle netværk er som hovedregel åbne for nye deltagere, dog skal de lukkede først ansøges før man kan optages.

Ligesom antallet af deltager i netværkene varierer fra 9 – 42, gør også mødefrekvensen og tidspunktet på dagen. Nogle netværk mødes hver måned og andre igen 4 gange om året. Netværksmøderne afholdes som hovedregel i Erhvervsrådets mødelokale, men kan også forekomme i virksomheden hos medlemmerne.

Der er forskellige indgangsvinkler for deltagelse i netværkene, hvilket afhænger af hvilket netværk det er, men som hovedregel virksomhedens ejere og/eller ledere, hvoraf en del deltager i mere end et netværk.

Hovedtrækkene for netværkene er at skabe kontakt, samhørighed og sparring deltagerne i mellem. Kerneydelsen er selvfølgelig det, det enkelte netværk handler om. Alt hvad der foregår på netværksmødet sker i fortrolighed og hensynstagen til den enkelte.

Hvis dette skulle have vagt din interesse så kontakt os for nærmere information.

Top 5 for ” det gode netværk”

  1. Netværket er et fortroligt forum
  2. Netværket giver faglig sparring
  3. Netværket skaber muligheder for nye relationer
  4. Netværket giver erfaring og viden fra andre brancher
  5. Netværket styrker forretningsudviklingen

Top 5 for ”den gode netværker”

  1. Viser tillid, fortrolighed og er en god sparringspartner
  2. Prioriterer at møde op til hvert netværksmøde
  3. Er god til at lytte og stille spørgsmål
  4. Åben og ærlig om personlige udfordringer
  5. Stiller krav til sig selv, som til netværket.

LEAN netværk

Netværk med fokus på Lean. Vidensdeling og inspiration inden for Lean optimering.

Mødes – torsdag – 6. gange om året på skift hos de store industrivirksomheder kl. 14.00-16.00.

Netværket er udelukkende et netværk for de større industrivirksomheder.

13 deltagere i netværket er åbent for nye deltagere, efter ansøgning til netværket.

Minivirksomheder

Netværk primært for virksomhedsejere med mellem 1- 4 medarbejdere. Netværkets formål er vidensdeling med fokus på virksomhedsdrift.

Deltagerne mødes hver 6. uge – om torsdagen kl. 08.30-10.30 – i Erhvervsrådets mødelokale.16 deltagere i netværket som er åbent for nye deltagere.

”On-Line netværk”

”On-line” netværk er et nyt netværk, hvor målgruppen er virksomheder der bevæger sig i den ”On-line verden”, og helt eller delvist arbejder med webbaseret salg.

Netværket er åbent for nye deltagere.

Mentornetværk

Et netværk for dig, der er en del af erhvervsrådets mentorkorps for unge.

Netværket mødes hver 3. måned i tidsrummet kl. 9.00 – 10.30.

Erhvervsudvikling

Netværk med fokus på erhvervsudvikling og det, der påvirker virksomhedernes erhvervsudvikling.

Mødes hver 2. måned kl. 08.30-10.00 hos de enkelte medlemmer i netværket.

12 deltagere i netværket der er åbent for nye deltagere, efter ansøgning til netværket.

Ejer eller Leder

Netværk for ”chefen” i virksomheden med mellem 4-20 medarbejdere. (vejledende).

Netværkets formål er ejer/leder relaterede drøftelser med fokus på virksomhedsledelse og drift.

Mødes tirsdag eller torsdag ca. en gang om måneden kl. 16.00-17.30.

17 deltagere i netværket der er åbent for nye deltagere.

Rekrutteringsnetværk

Netværk udelukkende med fokus på rekruttering af medarbejdere.

Mødes 4. gange årligt hos netværksdeltagerne kl. 09.00-11.00.

Netværket er åbent for nye deltagere, efter ansøgning til netværket.

Iværksætternetværk

Netværk for deltagere med idéer til opstart af virksomhed og nystartede Netværk for deltagere med idéer til opstart af virksomhed og nystartede virksomheder.

Netværket mødes i erhvervsrådets mødelokale 6-8 gange om året kl. 18.00-21.00

Netværket er åbent for nye deltagere.

Værket

Netværk for ressourcepersoner, der har drevet virksomhed som selvstændig, været ansat leder i en virksomhed eller været valgt i tillidserhverv. Mødes 4. gange årligt i tidsrummet kl. 09.00-11.00.

67 deltager i netværket som er åbent for nye deltagere.

Presse, PR og Branding

Netværk med fokus på Presse/PR og Branding. Inspiration og vidensdeling.

Mødefrekvens 4. gange årligt på skift hos netværksdeltagerne kl. 13.00-15.00

Netværket er åbent for nye deltagere, efter ansøgning til netværket.

Organisationsnetværk

Netværk udelukkende for foreninger med et erhvervsrelateret sigte og som er hjemhørende i Kalundborg Kommune.

Netværket er åbent for nye foreninger.