Kalundborg kommune arbejder til stadighed på at sikre et varieret udbud af arealer og grunde til brug for etablering af industri og erhverv. Placering sker rundt i kommunen.

Se mere her