En opfinder er typisk karakteriseret ved at være en person, der arbejder med at få og udvikle ideer. Når opfinderen har givet ideen liv, mister opfinderen ofte interessen herfor, idet nye ideer bliver mere interessante at arbejde med.

Selve arbejdet med at omsætte ideen til et salgsklart produkt kan således være en barriere for mange opfindere, ligesom budgetter, salgskanaler og forretningsplaner m.v. kan være med til at ideen ikke bliver gjort til en rentabel forretning.

Erhvervsrådet yder gratis vejledning til iværksættere igennem hele processen, fra idestadiet til produktet er klart til at blive solgt. Vejledningen kan således bestå i at hjælpe opfinderen med at finde de rigtige samarbejdspartnere tidligt i processen eller bistå opfinderen med at få ideen gjort til forretning, som opfinderen selv driver.

Opfindere kan endvidere få relevant vejledning bl.a. hos

Når en ide er unik er det vigtigt at få patent på denne for at beskytte sin ide. På Teknologisk Instituts hjemmeside forefindes en introduktion til patentsystemet.

På Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, Espacenet, foreligger der nyttige oplysninger om, hvor det er muligt at søge på patenter.