10.2.2010

En af landets højeste virksomhedsetablerings-rater

Kalundborg Kommune er hjemsted for etablering af flere nye virksomheder end i resten af landet. Under højkonjunkturen i 2003-2006 blev antallet af nye virksomheder i kommunen forøget med mere end 70 procent, hvilket er markant over landsgennemsnittet.

Dette er en af flere positive oplysninger som en erhvervsprofil for Kalundborg Kommune viser. Erhvervsprofilen er udarbejdet af eStatistik på baggrund af statistikoplysninger fra Danmarks Statistik.

Erhvervsprofilen skal give politikere og embedsmænd i Kalundborg Kommune, samt Kalundborgegnens Erhvervsråd, bedre arbejdsvilkår i fremtiden.

– Erhvervsprofilen bekræfter at Kalundborg Kommune er en god kommune at etablere virksomhed i. Profilen giver os desuden uvurderlig viden om erhvervstendenser nu og i fremtiden, siger borgmester Martin Damm.

Kilde:

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune – klik her for at læse mere