Iværksætter start

En af landets højeste virksomhedsetablerings-rater

Kalundborg Kommune er hjemsted for etablering af flere nye virksomheder end i resten af landet. Under højkonjunkturen i 2003-2006 blev antallet af nye virksomheder i kommunen forøget med mere end 70 procent, hvilket er markant over landsgennemsnittet.

Dette er en af flere positive oplysninger som en erhvervsprofil for Kalundborg Kommune viser. Erhvervsprofilen er udarbejdet af eStatistik på baggrund af statistikoplysninger fra Danmarks Statistik.

Erhvervsprofilen skal give politikere og embedsmænd i Kalundborg Kommune, samt Kalundborgegnens Erhvervsråd, bedre arbejdsvilkår i fremtiden.

“Erhvervsprofilen bekræfter at Kalundborg Kommune er en god kommune at etablere virksomhed i. Profilen giver os desuden uvurderlig viden om erhvervstendenser nu og i fremtiden”, siger borgmester Martin Damm.

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune – klik her for at læse mere

Min tjekliste

Min tjekliste giver dig overblik over, hvad du skal huske, når du går i gang med at etablere virksomhed og når din virksomhed er godt i gang.

Du kan downloade tjeklisten i word-format og gemme den på din egen harddisk.

Min tjekliste

Test dit branche kendskab !

Her finder du vejledninger til start af 27 forskellige virksomheder. Hver vejledning er et 12 siders PDF dokument, som du kan downloade på din PC og evt udskrive.

De 27 startvejledninger findes på dette link

Iværksætter testen

Det får du..

  • Tre separate test: Personlighedstest, erfaringstest og teamtest.
  • Din personlige iværksætterprofil i forhold til forskellige iværksættertyper.
  • Overblik over dine faglige styrker og svagheder.
  • Samlet profil på hele teamet, hvis I er flere, der vil starte virksomhed sammen.

Gå til Iværksætter testen

Konsulent sparring

Personlig iværksættervejledning

Den hjælp den danske stat giver til iværksættere og virksomheder starter på
Kalundborgegnens Erhvervsråd. Vi kan tage en snak med dig om din virksomhed og
lede dig videre til de andre relevante aktører.

Ring på 59550055 og få den individuelle sparring.