Inden du starter egen virksomhed, skal du overveje, hvilke risici, der er forbundet med at blive selvstændig. Én ting er de personlige og familiemæssige konsekvenser, en anden er de forretningsmæssige barrierer du kan støde på. I begge situationer gælder, at jo mere du er på forkant med eventuelle problemer, jo bedre er du rustet til at løse dem.

Personlige og familiemæssige forhold

Sidder du i et job i dag med en stabil løn, vil den falde bort, så snart du forlader dit job og starter din egen virksomhed på fuld tid. Det kan ofte være svært pludselig at miste indkomst og specielt, hvis du ikke kan regne med at tjene penge fra den første dag i din nye virksomhed.

Hvis du fx starter en personlig ejet virksomhed hæfter du med alle dine værdier for de dispositioner, du foretager i din virksomhed. Har du værdier i dit hus, vil kreditorer kræve, at de bliver realiseret. Også selvom det betyder, at du bliver nødt til at sælge det. Hvis du er gift, er det vigtigt at overveje, hvilke konsekvenser eventuel tab og konkurs kan få for din ægtefælle.

Det er vigtigt at tage en grundig snak med familien om dine virksomhedstanker, og det er vigtigt, at I taler åbent om mulige problemer, som familien kan blive påvirket af.

Risikoforhold for virksomheden

For at få et overblik over de risici, der er ved at starte egen virksomhed, bør du overveje og undersøge følgende forhold, inden du starter:

Styrker og svagheder i din kommende virksomhed

Hvilke personlige egenskaber har du? Er dit firmanavn godt? Har du en god økonomi? Har du en god lokaleplacering? Har du gode samarbejdspartnere? Har produktet/ydelsen nyhedsværdi? Har du en unik markedsføring? Hvordan er forholdet til dit pengeinstitut? Har du mulighed for hurtig indtjening? Er du bekendt med eventuel ny teknologi indenfor dit område?

Muligheder for din virksomhed på markedet

Er der nye kunder i dit område? Er der udbygning af offentlige institutioner? Er der nye trends, som behøver dit produkt? Er der fradragsmuligheder gennem lovgivning? Findes der støtte/tilskud til dit forretningsområde? Er der købekraft på dit marked? Er der valutakriser, som kan gøre din virksomheds situation gunstig?

Trusler fra den omkringliggende verden

Er der byggestop? Er der kunder der flytter/lukker og dermed svækket købekraft? Er der nye trends, der kræver andre ydelser og produkter end dem, du har? Har ny og dyr teknologi overtaget dit forretningsområde? Findes der nye kapitalstærke konkurrenter? Er der ændringer af lukkeloven? Er der leverandørbetingelser, som tilgodeser store virksomheder? Er der ny lovgivning, som kræver specialuddannelse for at praktisere din ydelse?