En god idé er kun en god iværksætteridé, hvis du er i stand til at generere et stort nok overskud efter skat. På baggrund af dette overskud skal du gerne kunne udvikle din forretning, samtidig med den generer et stort nok overskud til, at du kan give dig selv løn.
Kan idéen ikke blive kommerciel, er det ikke nogen god idé at starte egen virksomhed.

Idégrundlag

Det er på dette tidspunkt også vigtigt at vurdere, om man personligt har det, der kræves for at drive virksomhed og hvad dette indebærer. Du kan her på startvaekst.dk danne dig et overblik over, hvad du med fordel bør sætte dig ind i, før du starter din virksomhed.

En konkret idé

Når man starter en virksomhed, har man tendens til at bygge virksomheden på den konkrete viden eller det specifikke produkt, man nu en gang har fået eller har udviklet.
Er man tjener, vil man måske åbne en bar med et tema, der falder inden for ens interesse- og kompetenceområde.
Er man it-uddannet, vil man måske lave en virksomhed, der baserer sig på at sælge et nyt stykke smart software til virksomheder.

Bred idéen ud

Ved at opbygge sin virksomhed på et specielt produkt eller en speciel ydelse, gør man virksomheden sårbar, idet dens berettigelse forsvinder, hvis dens ydelse eller produkt bliver uinteressant for markedet.
Man skal prøve at dykke ned bag det umiddelbare i produktet og gennemskue, hvilke menneskelige, virksomheds- eller samfundsmæssige udfordringer ens ydelse er med til at løse.

Marked og kunder

Skal du til at starte virksomhed, skal du i sagens natur have nogle kunder. Det er kunden, der tager pengene op af lommen for at betale for din ydelse eller dit produkt. Det er således dine potentielle kunder, der gør det muligt for dig at have et liv som selvstændig. Du skal derfor bruge tid på at sætte dig ind i kundens behov og muligvis ændre på dit produkt for at få kunden til at købe det.