Der kan være mulighed for at finde private investorer, der vil investere penge og tid i ens virksomhed.Mener man, at ens idé er så god, at det kan have interesse for andre at investere i forretningen, kan man prøve at kontakte en investor.

Forudsætninger

For at gøre sagen attraktiv for en investor er det nødvendigt dels at have noget informationsmateriale om projektet og dels at have en virksomhedsidé, der er unik. Det vil sige et attraktivt og interessant forretningsgrundlag for investorerne, så de med tiden kan tjene penge på din idé.

Planen og personen

Informationsmaterialet vil typisk være dels noget prospektmateriale og dels en forretningsplan.

Hvis du skal forsøge at tiltrække investorer, må du samtidig være klar over, at dokumentation for din forretningsplan og rentabiliteten af idéen er særdeles vigtig. Du skal også overbevise potentielle investorer om, at du er i stand til at føre idéerne ud i praksis.

Hvor er de

Det kan være svært at finde investorer til projekter, selvom de har et attraktivt forretningsgrundlag. Derfor er der etableret nogle tiltag, hvis formål er at bringe iværksættere og investorer sammen.

Der er startet nogle arrangementer og forskellige fora – en form for matchmaking-service, hvor idéhavere “matches” med potentielle investorer. Følg med i dagspressen for at finde ud af, hvor disse arrangementer holdes.

Business Angels

Desuden er “Business Angels”-ordningen blevet indført i Danmark efter at den i længere tid har været en succes i andre lande. Idéen med Business Angels er at præsentere nye iværksættere og deres forretningsidéer og -potentiale for erhvervsfolk, der kan have en interesse i dels at investere og dels at være sparringspartner i nye virksomheder og forretningsidéer.

Business Angels er personer, der selv har haft egen virksomhed, men har solgt den for et større beløb.

Investeringerne fra disse engle kan være på flere millioner.

Privat finansiering

Den private finansiering behøver dog ikke komme gennem en eller anden ordning som de ovenfor nævnte. Det kan evt. være gennem eget privat eller kommercielt netværk eller for den sags skyld venner, bekendte, familie o.lign, der skillinger sammen for at hjælpe dig i gang med en god virksomhedsidé.

I det sidste tilfælde er det måske ikke så meget det rent forretningsmæssige, der vil blive vurderet, men snarere din evne til at leve op til den tillid, de har vist dig. Den sidstnævnte måde at finansiere virksomhedsstart på er meget udbredt blandt etniske iværksættere.

Modydelser

Uanset hvilken finansieringsform der vælges, er det værd at undersøge, hvilke alternativer der findes for at få sin idé finansieret. Der vil altid være nogle krav, omkostninger eller regler forbundet med at hente kapital til en virksomhedsfinansiering – og disse modydelser skal du også overveje og kalkulere konsekvenserne af, før du finder den rette finansieringsform.

http://www.vf.dk/Analyser/Venturemarked-int-okosystem/analyse.aspx