Fonde er institutioner, der f.eks. yder lån, kreditter eller tilskud. Fonde kan ud over erhvervsmæssige formål støtte kulturelle, sociale, videnskabelige og kunstneriske formål.

Støtte kan ydes til selskaber, institutioner, undervisningsanstalter og personer efter den pågældende fonds formål.

Se flere fonde på www.fondsdatabasen.dk

Det er i øjeblikket være svært at skaffe venturekapital og for at komme det trængte marked til undsætning indeholder erhvervspakken en pulje på 500 mio. kr. til offentligt-privat samarbejde om nye venturefonde. Puljen, og de nye fonde, vil kunne skabe grundlag for nye investeringer i 4-7 danske virksomheder årligt i de kommende 4-5 år.

Vækstfonden får opgaven at invitere forvaltere af nye fonde til at deltage i en “udbudslignende proces” for at få del i puljen. Mulige ansøgere er venturefonde, som kan levere risikovillig kapital til flere innovative, vækstskabende iværksættervirksomheder i Danmark. Fonde, som tilbyder mezzaninkapital til at styrke virksomheders kapitalgrundlag, kan også søge puljen.

Læs mere på www.vf.dk