I forbindelse med start af egen virksomhed er det værd at undersøge, hvilke støttemuligheder der findes.
Der ydes ingen offentlig økonomisk støtte til nyetablerede virksomheder, med mindre der er tale om et unikt og/eller innovativt produkt/koncept.

Som udgangspunkt skal du derfor ikke regne med at få direkte økonomisk støtte til din nye virksomhed.
Fra starten af skal du så hurtigt som muligt få virksomheden til at hænge sammen rent økonomisk, hvilket også er en nødvendighed, selv med en økonomisk støtte, idet ingen ønsker at investere i et ikke-rentabelt virksomhedsprojekt/-idé.

De forskellige støtteordninger er:

Regionale Væksthuse / Kommunal indgang

Den “eneste” generelle støtteordning for iværksættere er gratis vejledning ved virksomhedsstart.

Ordningen giver dig mulighed for at få nogle timers gratis rådgivning hos en virksomhedskonsulent, inden du starter egen virksomhed.

En vejledning kan naturligvis også hjælpe dig til at finde ud af, om der er mulighed for at søge eksterne penge til starten af virksomheden, alternativt hjælper vejlederen med at finde den mest hensigtsmæssige måde at finansiere virksomhedsstarten på.

Kontakt din kommune eller dit Regionale Væksthus

Innovationscentre

Innovationsmiljøerne er etableret til i større udstrækning at kunne støtte realiseringen af gode idéer og gøre dem rentable. I miljøerne tilbydes innovative iværksættere, herunder forskere og studerende, hjælp til at udvikle perspektivrige, nye ideer, forskningsresultater og opfindelser frem mod kommerciel anvendelse.

I praksis kan hvert projekt få tildelt kr. 1,4 mill til at få idéen forberedt og etableret. På innovationsmiljøernes hjemmesider kan læses nærmere om kravene for at få projektkapital.

Vækstfonden

Vækstfonden tilbyder finansiel hjælp til såvel start som udvikling af mindre virksomheder. Vækstfonden kan typisk finansiere op til ca. 50% af en given aktivitet. Der findes i Vækstfondens regi en lang række finansielle produkter, der passer til forskellige formål.

Check hjemmesiden og find ud af hvilket finansielt produkt, der evt. passer til dit aktuelle behov.

Udviklingsselskaber

Desuden findes der en række forskellige udviklingsselskaber med en statslig garanti. Disse udviklingsselskaber henvender sig typisk til enkelte brancher/brancheområder eller har en specifik gruppe af små og mellemstore virksomheder som målgruppe. Du kan få nærmere information om de enkelte selskaber på deres hjemmesider.

Specielle forhold

Der kan være forskellige specielle forhold, der gør, at du kan få økonomisk tilskud til at starte og drive virksomhed. Det kan f.eks. være fra private fonde og legater, branche-specifikke støtteordninger, beliggenheden for virksomheden (mål 5-områder) m.v