Langt de fleste iværksættere har brug for økonomisk forstærkning i forbindelse med opstarten. Som iværksætter har du en række muligheder for at søge finansiering til din nye virksomheds opstart og vækst. Der findes både offentlige kilder samt private finansieringskilder.

Banklån eller erhvervskredit

Hovedreglen er, at du kan få banklån til anlægsfinansiering, mens virksomhedens drift kan finansieres via en erhvervskredit. Erfaringerne viser, at det giver virksomheden den bedste finansieringsstruktur. Det gør virksomheden mindst sårbar over for mulige likviditetsproblemer.Det eneste argument for at finansiere anlæg med en erhvervskredit er, at det kan give rentefordele, fordi trækket på erhvervskreditten varierer med den løbende ind- og udgang af likviditet. Generelt er det dog mindre heldigt at sammenblande drifts- og anlægsfinansieringen.

Banklån eller realkreditlån

Når det drejer sig om finansiering af investeringer med en tidshorisont på over ti år, er realkreditlån generelt billigere end banklån. Banklån har til gengæld den fordel, at der ikke er lovkrav til afdragsprofil og sikkerhed. Realkreditlån er muligt, hvis virksomheden kan stille pant i fast ejendom inden for 60 % af realkreditinstituttets vurdering af erhvervsejendommen.

Drejer det sig om finansiering af investeringer med en løbetid under ti år, er realkreditlån normalt ikke aktuelt. Alternativerne er fx banklån eller leasing.

Lån eller leasing

Leasing kan give større fleksibilitet i forhold til lån eller egenfinansiering. Leasing er særlig populært i nystartede virksomheder eller virksomheder i stærk vækst. Ved den form for leasing, der hedder operationel leasing, har leasingselskabet pligten til at vedligeholde udstyret.