Når du starter virksomhed, skal du være opmærksom på en række regler, der skal opfyldes.

Registrering af virksomheden

Det er kun et krav at registrere sig som virksomhed, hvis du har en omsætning på over
50.000 kr., vil udbetale løn eller importere varer til videresalg. Du må gerne starte en virksomhed, selvom du er i arbejde eller er studerende

Er du ledig og vil starte virksomhed som bierhverv, skal du kontakte din a-kasse for at høre, om du har tilladelse til det. Du og a-kassen skal blive enige om, hvordan du kan drive din virksomhed som bierhverv.

Værd at vide

Du kan registrere din virksomhed direkte via internettet på adressen Webreg.dk, eller du kan ringe til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på 7220 0032 og få tilsendt en tilmeldelsesblanket. På tilmeldelsesblanketten skal du skrive alle dine personoplysninger, driftsform og fortælle, hvilken branche din virksomhed er indenfor. Er det fx en grossist-, forretningsservice-, detail- eller produktionsvirksomhed, du vil starte? Det er gratis, og efter tre uger får du dit CVR-nummer (momsnummer).
Starter du som et anpartsselskab eller aktieselskab, skal du anmelde det hos
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Tilladelser

Nogle erhverv skal du have særlige tilladelser for at udføre. Nogle typer erhverv kræver en autorisation, andre typer kræver en bevilling og andre igen kræver en særlig godkendelse. Det kan enten være for at regulere antallet af udøvere i branchen eller for at sikre, at arbejdet udføres fagligt forsvarligt.

Autorisation

Autorisation er en officiel bemyndigelse, der er nødvendig for at udføre visse erhverv.
Der er ingen fælles procedure for anmodning om eller udstedelse af autorisation. Fx får en ejendomsmægler og en translatør deres autorisation fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, mens en el-installatør får autorisation fra Elektricitetsrådet gennem det lokale elforsyningsselskab. Du skal derfor undersøge, om netop det erhvervsområde, du opretter virksomhed indenfor, kræver en særlig autorisation.
Du kan typisk finde mere information hos din brancheforening om de autorisationer, der kræves i dit erhverv.

Bevilling

For at sælge alkohol, køre taxa, drive apotek og være praktiserende læge skal du have bevilling. Bevilling udstedes som regel af de lokale myndigheder.

For at få alkoholbevilling skal du have næringsbrev og være mindst 25 år, dog kun 23 år, hvis du er uddannet i branchen. Du må ikke være umyndiggjort, under konkurs eller gået i betalingsstandsning.

Tilladelse til taxikørsel gives af kommunen efter offentlig bekendtgørelse og på baggrund af ansøgerens kvalifikationer.

Ansøgning om bevilling til at drive et apotek stiles til sundhedsministeren og indsendes til Lægemiddelstyrelsen.

Du kan læse mere om bevillinger her:

Salg af fødevarer kræver optagelse i Næringsbasen.

Alle virksomheder, der sælger fødevarer for mere end 50.000 kr. om året, skal som udgangspunkt registreres i Næringsbasen. Fødevarer opfattes i denne sammenhæng som madvarer af enhver art fx øl, vin, sodavand, slik og andre fødevarer.

Ordningen omfatter overordnet følgende virksomhedstyper:

Salg af fødevarer direkte til forbrugere, herunder catering.

Salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet (restauration)

Salg af fødevarer til andre virksomheder med henblik på videresalg eller forarbejdning (engrossalg) eller

Transport, forarbejdning eller opbevaring af fødevarer.

Hvis du skal have et næringsbrev til fødevarevirksomhed skal du optages i Næringsbasen.

Er du i tvivl om hvorvidt din virksomhed er omfattet af ordningen, kan du læse mere på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside eller kontakte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på tlf. 7220 0035 eller via e-mail naeringsret@eogs.dk

Om næringsbasen

Næringsbasen er et statsligt register, som fødevarebutikker og serveringssteder skal tilmelde sig.

Fødevarer omfatter bl.a. slik, kaffe & te, kosttilskud osv. Dette er vigtigt at huske, fordi fx byggemarkeder og internetcaféer således også kan være omfattet. Det koster 500 kr. om året pr. næringssted at være registreret i Næringsbasen. Hvis beløbet ikke betales, slettes virksomheden i Næringsbasen. Det betyder, at du ikke må fortsætte din forretning.

Formålet med Næringsbasen er, at det offentlige lettere skal få øje på virksomheder og personer, der snyder med hygiejne, moms, skat og sort arbejde. Det er tanken, at de lovlydige virksomheder herved opnår lige konkurrenceforhold. For at blive registreret i Næringsbasen skal du enten have en relevant erhvervsuddannelse eller bestå Næringsprøven. Kravet til uddannelse gælder indehaveren af butikken eller serveringsstedet, og uddannelsen kan fx være salgs- eller ferskvareassistent.

Hvis du ikke har en af de godkendte uddannelser, kan du vælge at tage en prøve i stedet. Prøven hedder Næringsprøven og tilbydes på en række uddannelsesinstitutioner rundt omkring i landet. Det koster 600 kr. at tage prøven. Du kan finde gratis forberedelsesmateriale på Virk.dk.

Du kan få en undtagelseserklæring

Hvis du har en fødevarebutik eller en restaurations- og hotelvirksomhed og derfor er optaget i Næringsbasen, kan du, hvis du opfylder en række betingelser, slippe for, at myndighederne registrerer væsentlige “overtrædelser” i Næringsbasen. Det kræver, at du får en undtagelseserklæring. Du kan få en advokat eller en statsautoriseret/registreret revisor til at udarbejde en undtagelseserklæring.

Du kan finde yderligere information om de særlige regler her:

Godkendelser for vikarbureauer

Du kan normalt åbne et vikarbureau uden særlige godkendelser eller tilladelser. Dog skal vikarbureauer for sygeplejersker og chauffører godkendes.

Sygeplejersker

Sundhedsstyrelsen godkender og fører tilsyn med vikarbureauer for sygeplejersker.Vikarbureauet skal have en autoriseret sygeplejerske ansat for at blive godkendt. Sygeplejersken har ansvaret for at ansætte sygeplejersker ogformidle vikarerne, så det sikres, at deres kompetencer opfylder virksomhedernes behov.

Læs mere om:

Chauffører

Vikarbureauer for chauffører skal godkendes af Færdselsstyrelsen.For at blive godkendt skal du:

  • have en vognmands- eller bustilladelse
  • have gennemført et særligt kursusmodul for vikarudlejning
  • stille en egenkapital eller bankgaranti på 350.000 kr.
  • Indehaveren af vikarbureauet behøver ikke selv drive transport- og chaufførvirksomhed.

Godkendte vikarvirksomheder kan drive godstransport med motorkøretøjer og eller vogntog med en samlet totalvægt over 3,5 ton erhvervsmæssig personfordring med motorkøretøjer til flere end ni personer inkl. chaufføren.

Kurser for vognmænd

Kurser for vognmænd skal godkendes af Færdselsstyrelsen. Du kan finde kursusindholdet i bekendtgørelsen om godskørsel. Du kan hente en liste over godkendte kursusudbydere på Færdselsstyrelsens hjemmeside.
Du skal også være opmærksom på, at du skal anvende en blanket, hvis du som vikarvirksomhed udlejer chauffører. Denne blanket er udfærdiget af Færdselsstyrelsen, og forpligtiger lejer til at overholde køre- og hviletidsbestemmelserne for chauffører.

Tilladelser og offentlig gæld

Særlige tilladelser kan blive afslået, hvis du har en gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere.