Kædesamarbejde

Ved at anvende franchising som metode kan en virksomhed som franchisegiver effektivt markedsføre sine produkter, sin teknologi eller sin serviceydelse gennem tæt, ligeværdigt kædesamarbejde med en kæde af franchisetagere. Franchisetagerne er selvstændige erhvervsdrivende, der mod betaling får retten til at drive virksomhed under det navn og efter de afprøvede metoder, som franchisegiver har udviklet med succes.

System til markedsføring

Franchising er kort fortalt et system til markedsføring af varer, hvor en virksomhed giver en forhandler retten til at sælge et unikt produkt, teknologi eller serviceydelse inden for et afgrænset område i en afgrænset periode. Til gengæld betaler franchisetageren royalties til franchisegiveren for at kunne bruge konceptet.

Franchising er altså en måde at drive forretning på – ikke en branche eller industri.

Der findes franchisekæder inden for følgende brancher:

  1. Hotel og Restauration
  2. Detailhandel
  3. Transport og Auto Services
  4. Ejendoms Services
  5. Personlige Services
  6. Virksomhed Services

Du kan finde yderligere informationer på følgende link.:

  • http://www.franchiseforeningen.dk/