Det er vigtigt at få det hele med, når man laver budgetter. Hvis du bruger vores eksempler på budgetter, får du hjælp til at huske at få alting med.

Driftsbudget

Driftsbudgettet – også kaldet resultatbudgettet – viser de forventede indtægter og udgifter i virksomheden.
Driftsbudgettet udarbejdes typisk for en periode på 24 måneder.
Budgettet tager udgangspunkt i forretningsplanen ved at sætte kroner og ører på forventningerne til omsætning og omkostninger.

Etableringsbudget

Etableringsbudgettet – også kaldet investeringsbudgettet – viser kapitalbehovet til at starte virksomhed.
Kapitalbehovet til at starte virksomhed varierer. En produktionsvirksomhed kræver kapital til maskiner, råvarer og bygninger, mens en serviceydelse, som måske oven i købet kan leveres fra bopælen, er mindre kapitalkrævende.
Etableringsbudgettet skal være så detaljeret som muligt. Medtag alle tænkelige udgifter, som er forbundet med starten. En høj detaljeringsgrad viser, at ideen er gennemtænkt, og sikrer mod uventede udgifter.

Følsomhedsanalyse

Finansieringskilder kræver ofte, at der er udarbejdet en følsomhedsanalyse, som afdækker virksomhedens risici.
Med en følsomhedsanalyse kan du vurdere, hvilke påvirkninger der kan have uheldige konsekvenser for virksomheden og forebygge dem.

Måske skal eventuelle tab forebygges ved at forsikre virksomhedens aktiver, fx forsikre debitorerne? Måske bør virksomheden tegne produktansvarsforsikring af nøglepersoners liv og uarbejdsdygtighed?

Likviditetsbudget

Likviditetsbudgettet viser måned for måned, om virksomheden kan betale forfaldne regninger.
Likviditetsbudgettet er et nødvendigt værktøj til at fastlægge, hvor stor erhvervskreditten skal være for at sikre likviditeten. Det kaldes også betalingsstrømmen i virksomheden.
Likviditeten er afgørende for virksomhedens overlevelsesevne.

Produkt- og markedsmatrix

I budgetarbejdet kan det være svært at sandsynliggøre en omsætning, som aldrig før er realiseret – især i de første år.
Produkt/matrix skemaet er en hjælp til at nedbryde omsætningen på virksomhedens enkelte produkter, så det forventede salg til forskellige kundegrupper synliggøres.