Der er mange fordele ved at være medlem af Kalundborgegnens Erhvervsråd
Gratis konsulentbistand  

 • Vækst og udvikling i virksomheden – nye produktionsområder, geografiske områder, import/eksport
 • Generationsskifte, afvikling af virksomhed, køb og salg af virksomhed
 • Fusion mellem to eller flere virksomheder
 • Early warning – hvis krisen kradser, og du har svært ved at se løsningen på virksomhedens problemer
 • Erhvervsrådet samarbejder med Væksthus Sjælland og Vækstfonden
 • Kontaktformidling til leverandører, aftagere, videnscentre, relevante myndigheder osv.

Markedsføring af virksomheden

 • Mulighed for omtale  på TV-Kalundborg/ i KalundborgNyt eller Nordvestnyt som månedens gode historie
 • Mulighed for at få et budskab med i vores nyhedsbrev, op til  fire gange om året. Nyhedsbrevet sendes til ca. 800 modtagere.

Netværk

 • Gratis deltagelse ved temamøder og andre relevante arrangementer for virksomheden
 • Gratis deltagelse i netværk med andre virksomheder faciliteret af Erhvervsrådet

Rekruttering af arbejdskraft

 • Erhvervsrådet spiller en stor rolle i Kalundborg Rekrutteringsalliance, som du kan få glæde af, hvis du mangler højtuddannet arbejdskraft
 • Erhvervsrådet har et tæt samarbejde med jobcentre og A-kasser
 • Mangler du faglært arbejdskraft hjælper vi gerne med at formidle kontakt mellem virksomhed og ledige, bl. a. via vores projekt “Motorvejen til job.”