Kalundborgegnens Erhvervsråd har bredt samarbejde med en lang række erhvervsfremmeaktører, for at sikre og udvikle erhvervsmulighederne på Kalundborgegnen.

Nogle af disse samarbejdsrelationer er formelt formuleret i partnerskabsaftaler eller lignende – og andre er af mere uformel karakter, men med lige så væsentligt og seriøst indhold:

For Kalundborgegnens Erhvervsråd er det væsentligt kontinuerligt at være i dialog og/eller i samarbejde om konkrete initiativer med virksomheder og erhvervsfremme-aktører – dialog og samarbejde, der sikrer viden og handling til gavn for erhvervsklimaet på Kalundborgegnen.