Resultatopgørelse for 2017, samt budgetter for 2018 og 2019

Regnskab 2017

Endeligt budget 2018

Foreløbigt budget 2019

Omsætning 5.640

4.600

5.053

Aktivitets- og projektomkostninger

-2.104

-521

-521

Bruttoresultat

3.536

4.079

4.532

Personaleomkostninger

-2.534

-3.367

-3.327

Lokale- og administrationsomkostninger samt øvrige omkostninger

-1.097

-821

-821

Resultat før afskrivninger 

-95

-109

-384

Afskrivninger

-7

-9

-9

Resultat før finansielle poster

-102

-118

-393

Finansielle indtægter

1

0

0

Finansielle udgifter

-7

-9

-9

Årets resultat

-108

-127

-366