Resultatopgørelse for 2016, samt budgetter for 2017 og 2018

Regnskab 2016

Endeligt budget 2017

Foreløbigt budget 2018

Omsætning 7.112

5.815

5.518

Aktivitets- og projektomkostninger

-2.471

-2.005

-2.005

Bruttoresultat

4.641

3.810

3.810

Personaleomkostninger

-2.386

-3.244

-3.244

Lokale- og administrationsomkostninger samt øvrige omkostninger

-1.671

-1.132

-932

Resultat før afskrivninger 

583

-566

-376

Afskrivninger

33

-34

-34

Resultat før finansielle poster

550

-600

-410

Finansielle indtægter

3

0

0

Finansielle udgifter

-3

-4

-4

Årets resultat

549

-604

-414