Niels Jørgensen, Multi-Tech A/S – Formand

Udpeget af Dansk Erhverv

Tlf. 30360010
nj@multi-tech.dk

Arbejdsgiverorganisationens repræsentant
Udpeget i 2018 for 2 år

Torben Berner, Vesterlyng Camping – næstformand

Tlf. 26246271

info@vesterlyngcamping.dk

Valgt i 2018 for 2 år

Martin Damm
Borgmester, Kalundborg kommune

Tlf. 29609047
martin.damm@kalundborg.dk

Fast medlem

Gunver Jensen
Kalundborg kommune

Tlf. 51557975
Gunver.jensen@kalundborg.dk

Udpeget af Kalundborg kommunalbestyrelse

Mogens Gyldenvang
Købmand

Tlf.: 20143804
m.g.hong@mail.tele.dk

Valgt i 2017 for 2 år

Niels Dalsgaard
Musholm A/S

Tlf.: 21 68 87 53

ned@musholm.com

Valgt i 2018 for 2 år

Michael Skovgaard Rasmussen
Meny

Tlf.: 72332813

michael.rasmussen@dagrofa.dk

Valgt i 2018 for 2 år

Carsten Frank

Director, People & Organisation, Novo Nordisk A/S

Tlf.: 44 44 88 88

ctfa@novonordisk.com

Valgt i 2017 for 2 år

Poul Erik Christensen
Afdelingsformand, Dansk Metal, Kalundborg

Tlf. 20413345
poch@danskmetal.dk

 

LO repræsenstant
Udpeget i 2017 for 2 år

Erik Johnsen
Direktør, ReklameService

Tlf. 59516615
erikjohnsen@reklameservice.dk

Valgt i 2017 for 2 år

Pia Deleuran
Indehaver Reklamekassen.dk

Tlf.: 20 64 46 23

pd@reklamekassen.dk

Valgt i 2017 for 2 år