Vi er fra Kalundborgegnens Erhvervsråd glade for og stolte af, at vi nu på 6. år udgiver Det ny’ Magasin.

Det ny’ Magasin understøtter og komplementerer de i forvejen værende medier og udgivelser. Vi mener, at vi i vort område har rigtig mange positive historier, som i dag ikke når udgivernes spalter, og som fortjener at blive fortalt.

Fortalt til alle indbyggerne, så vi fælles kan se at Kalundborg kommune er et sted, hvor der sker rigtig mange positive ting, hvor der er vækst og fremsynethed, og hvor det er godt at bo.

Vi fokuserer på de positive elementer, på profiler der seriøst og hårdt arbejder for at ville vores område, beskriver de mange nye virksomhedstiltag, der er og kommer, beskriver de kulturelle og folkelige initiativer, som rigtig mange bruger deres tid på, og som giver mening og indhold.

Kort sagt, vi fortæller at Kalundborg er et sted i udvikling og fortæller, at Kalundborg er et godt sted at leve, bo, arbejde og drive virksomhed.

Det ny’ Magasin udkommer fire gange om året og husstandsomdeles i hele Kalundborg kommune.

Endvidere distribueres det til folkevalgte politikere i kommune, region og regering, samt klinikker, frisører, virksomhedskantiner, turistkontorer og biblioteker.

God læselyst.

Læs Det ny’ magasin juni 2016 her

Læs Det ny’ Magasin september 2016 her

Læs Det ny’ Magasin december 2016 her

Læs Det ny’ Magasin februar 2017 her

Magasiner

#18 – 2016

December – 2015

September – 2015

Saernummer – 2015

Jubilæumsmagasin – 2015

#15 – 2015

#14  – 2015

#13 – 2014

Messemagasin – 2014

Særnummer – 2014

#12 – 2014

#11 – 2014

#10 – 2014

#9 – 2013

Messemagasin – 2013

#8 – 2013

#7 – 2013

#6 – 2013

#5 – 2012

#4 – 2012

#3 – 2012

#2 – 2012

#1 – 2011