Kalundborgegnens Erhvervsråd afholder ikke messe fremover

Kalundborgegnens Erhvervsråds bestyrelse har på sit møde i december 2017 besluttet, at Kalundborgegnens Erhvervsråd optager dialog med Vores Kalundborg (Handelsstandsforeningen) med henblik på, at de kan videreføre Kalundborgmessen.

Kalundborgegnens Erhvervsråds bestyrelse har sat et særligt fokus, hvor virksomhederne skal opleve aktiviteter, som skaber vækst i virksomhederne. Bestyrelsen har konstateret, at Kalundborgmessen er drejet mere i retning af en forbrugermesse, som er relateret til detailhandelen. Den må rigtig gerne fortsætte hos andre aktører, da den ikke falder ind under den type aktiviteter, som bestyrelsen i fremtiden ønsker skal skabe en anden værdi for virksomhederne.

Det kræver, at Kalundborgegnens Erhvervsråds sekretariat bruger sine ressourcer på en anden måde. Det kan for eksempel være at skabe muligheder for business to business virksomhederne imellem eller at arrangere kurser og møder, som skaber øget vækst i virksomhederne. Det vil også frigive mere tid til at besøge medlemsvirksomhederne og lytte til deres behov.

Bestyrelsen vil gerne hjælpe Vores Kalundborg på vej. Derfor tilbyder bestyrelsen, at Kalundborgegnens Erhvervsråds sekretariat kan hjælpe Vores Kalundborg i form af at videreformidle sekretariatets viden om planlægning og gennemførelse af en messe det første år. Sekretariatets medarbejdere vil kunne deltage i møder i 2018, hvor de kan starte med at give det store overblik, og hvor de efterfølgende kan deltage i relevante møder om konkrete emner. På den måde kan der gives løbende råd og vejledning frem mod Vores Kalundborgs gennemførelse af Kalundborgmessen.

Bestyrelsen tilbyder også, at det inventar, som har været anvendt på messen, overdrages gratis til Vores Kalundborg.

På den baggrund har erhvervsdirektør Hans Søie nu haft et møde med formand Henrik Petersson og næstformand Keld Haapanen for Vores Kalundborg, hvor en gennemgang af messekonceptet gav dem et overordnet overblik over, hvordan Kalundborgegnens Erhvervsråd har gennemført Kalundborgmessen. Henrik Petersson og Keld Haapanen gav udtryk for, at de var glade for at have fået det overordnede overblik, samt at de er positivt indstillede.

Ved spørgsmål til pressemeddelelsen kontakt gerne bestyrelsesformand for Kalundborgegnens Erhvervsråd Niels Jørgensen, direktør i Multi-Tech A/S på telefon: 30360010.

Tidligere afholdte messer

Kalundborgmessen 2010

Kalundborgegnens_Erhvervsråd_200x200

Kalundborgmessen 2011Kalundborgegnens_Erhvervsråd_200x200

Kalundborgmessen 2012Kalundborgegnens_Erhvervsråd_200x200

Kalundborgmessen 2013Kalundborgegnens_Erhvervsråd_200x200

Kalundborgmessen 2014

Kalundborgegnens_Erhvervsråd_200x200

Kalundborgmessen 2015

Kalundborgegnens_Erhvervsråd_200x200

Kalundborgmessen 2016Kalundborgegnens_Erhvervsråd_200x200

Kalundborgmessen 2017Kalundborgegnens_Erhvervsråd_200x200