Erhvervsrådets formål er – på basis af områdets særlige forudsætninger og erhvervsstruktur – at virke til fremme af erhvervslivet og beskæftigelsen på Kalundborgegnen ved at;

  • Yde assistance til de eksi­sterende virksomheder på Kalundborgegnen, herunder specifikt at etab­lere sam­arbejde om­kring produkt­fornyelse og markedsføring på såvel hjemmemarked som eks­portmarked.
  • Virke for nyetablering af virksomheder på egnen.
  • Virke til fremme af samarbejdet mellem de forskellige erhvervsgrene på Kalundborgegnen.
  • Virke til fremme af samarbejdet mellem erhvervslivet/arbejdsmarkedet og de offentlige myndigheder, herunder specifikt at være kontaktorgan mellem erhvervslivet og kommunen.
  • Virke til fremme af samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter, offentlige myndigheder og relevante uddannelsesinstitutioner.
  • Virke til fremme af kulturelle tiltag, der kan styrke erhvervsudviklingen i området.
  • Virke til fremme af initiativer til styrkelse af den erhvervsmæssige udvikling i området.